Δίκτυα Internet – Lan – Wifi

Κατασκευή και επέκταση τοπικού δικτύου. Ρύθμιση κοινόχρηστων συσκευών. Κάλυψη wifi.

Ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε έργου, πραγματοποιείται μελέτη της υποδομής του χώρου έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα αξιόπιστο και ασφαλές δίκτυο με τον καταλληλότερο εξοπλισμό.

 

 

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση & παραμετροποίηση:

  • LAN
  • Wi-Fi
  • Access Points
  • Router
  • Υπολογιστών
  • Σταθμών εργασίας
  • Περιφερειακών συσκευών και εξοπλισμού δικτύου (εκτυπωτές, πολυμηχανήματα κλπ.)